Txoj kev loj hlob ntawm lub Heights

Txoj kev loj hlob txuj rau tsev thiab teeb kev lag luam tus neeg dawb huv Paul chaw nres nkoj cai tshaj tawm hnub no tias tsev thiab teeb industrial kev loj hlob yog tam sim no muaj nyob rau ntawm lub Heights. Tej yam muaj xws li cov [...]

Coj hloov ntawm qhov chaw nres nkoj cai

Hnub no, cov neeg dawb huv Paul chaw nres nkoj cai Board of Commissioners tshaj tawm peb coj hloov. Thawj yog Todd Hurley txoj kev hloov ntawm interim tsoom txoov rau tsoom txoov, zoo tam sim ntawd. Tom qab ntau tshaj 30 [...]

Urban design priorities rau lub Heights

Nyob rau xyoo 2022, cov Heights Urban Design Workgroup ntsib txhua ob lub lis piam ntawm lub ib hlis ntuj thiab lub rau hli ntuj. Tom qab 10 zaug, lawv tauj ib tsab ntawv outlining lawv pom zoo rau lub Heights. Tsab ntawv [...]

Nrhiav ib Lub Npe

Nyob rau hauv peb lo lus nug mus nrhiav ib lub npe rau peb tseeb redevelopment peb tes num, peb mus txog rau lub zej zog ntawm kev tawm mus input ntawm cov neeg uas nyob ze ntawm [...]

Hauj lwm ze ntawm lub tsev

Nqa hauj lwm rau cov neeg dawb huv Paul Eastside tus neeg dawb huv Paul chaw nres nkoj cai muaj ib tug zoo khiav ntaub ntawv attracting thiab tiv thaiv hauj lwm thoob lub nroog ntawm saint Paul. Feem ntau, peb kub siab rau [...]

Zej zog sib tham: Hillcrest Contamination

Zej zog sib tham: Hillcrest Contamination rau lub rau hli ntuj 22, 2021 tus neeg dawb huv Paul chaw nres nkoj cai nkaus lub eastside District Council rau ib lub zej zog sib tham txog av contamination ntawm tus Hillcrest [...]

Sustainable tsim sib tham nrog Monte Hilleman

    Q: Li cas koj tau koom tes nrog sustainable tsim? Monte: Kuv taw qhia rau sustainable tsim los ntawm lub lens ntawm ib puag ncig kev ncaj ncees hauv txoj kev tshawb fawb [...]