Tam sim no tsis muaj chaw muaj leased nyob rau hauv tej lub saint Paul chaw nres nkoj cai tus dej Terminals, tiam sis tej zaum yuav muaj caij nyoog rau tuam txhab uas muag sublease qhov chaw ntawm ib tug ntawm peb xauj tsev tam sim no.

Thov hu rau Kathryn Sarnecki ntawm 651-204-6221 los yog [email protected] kom paub meej.