Ua tsaug rau koj txaus siab rau kev ua hauj lwm nrog cov neeg dawb huv Paul chaw nres nkoj cai ua ib tug neeg muag khoom tshiab. Yuav kom ua tau li cas, koj yuav tsum tau ua daim ntawv hauv qab no thiab muab koj lub koom haum W9.