Tus neeg dawb Huv Paul chaw nres nkoj cai yog coj los ntawm ib tug xya-neeg board of commissioners. Txhua tus neeg xaiv los ntawm tus cob moos ntawm saint Paul thiab pab raws li ib lub sij hawm rau (6) lub xyoo. Nws yog customary muaj ob lub nroog sawv daws nyob rau lub Rooj Tswjhwm Saib.

Neeg dawb Huv Paul chaw nres nkoj cai 2022 Board of Commissioners

John Bennett
21st xyoo pua bank

Amy Brendmoen
City Council President, Ward tsib

Nneka Constantino
Merrill Lynch

John Marshall
Xcel zog

Don Mullin
Neeg dawb Huv Paul tsev Trades

Rebecca Noecker
City Council Neeg, Ward ob

Matt Slaven, Board rooj zaum

MV Ventures