Ntawm tus neeg dawb huv Paul chaw nres nkoj cai, peb pab neeg no me me tiam sis tej zaum. Ua ke, peb kub siab peb xim rau fulfilling qhov chaw nres nkoj lub hom phiaj los nthuav lub nroog cov nyiaj ua se tau puag. Pab raws li ib tug conduit kom zoo hauj lwm. Ua ntej sustainable thiab equitable kev loj hlob. Thiab pab tswv yim rau dej commerce.

Ua ib pab neeg, peb tus nqi tswv yim thiab ua hauj lwm nrog integrity. Peb yuav ua phem rau tau nyaj suab. equitable. kev noj haus. thiab innovative.

Todd Hurley

Tsoom txoov

651-204-6215

Amanda Bauer

Nyiaj txiag qhia analyst

651-204-6224

Tonya Bauer

Thawj coj ntawm strategic Development

651-204-6228

George Hoene

Senior Project Manager

651-204-6241

Rick Howden

Peb Tes Num Tus Thawj Tswj Tsev Kawm

651-204-6223

Holly Huston

Vice President ntawm hais txog nyiaj txiag

651-204-6216

Sarah Illi

Thawj coj ntawm txoj kev loj hlob ntawm txoj kev

651-204-6222

Bruce Kessel, CPA

Chief nyiaj xwm

651-204-6212

Annamarie Kosel

Executive Assistant rau tus nom thawj coj & chaw ua hauj lwm tus thawj tswj

651-204-6220

Dana Krueger, SHRM-CP

Thawj coj ntawm lub koom haum saib xyuas txog kev ua hauj lwm

651-204-6214

Emily Lawrence

Tus Kws Lij Choj Pab Tswv Yim

651-204-6217

Kathryn Sarnecki

Chief Development Officer

651-204-6221

Laurie Siever

Zej Zog Tus Thawj Tswj Zej Zog

651-204-6231

Gao Iab Thao

Kev Sib Txuas Lus

Tswv yim Turner

Phoua Vang

Tus Thawj Tswj

651-204-6219

Kristine Hmoiams

Thawj coj ntawm av qub txeeg qub tes

651-204-6225

Linda Hmoiams

Paralegal

651-204-6229