Nqa pej xeem kos duab rau lub Heights

Tus neeg dawb Paul chaw nres nkoj cai ntiav Forecast pej xeem kos duab ua zej zog khu thiab artist xaiv nyob rau heights. Theem ib koom tes nrog ib kick-off thiab plaub lub zej zog workgroup rooj sib tham kom paub pej xeem kos duab lawv. Saib theem ib daim ntawv qhia txog muaj nyob rau hauv qab no. Nyob rau theem ob (May-lub yim hli ntuj 2023), Forecast yuav tam sim no ua ntej tshawb pom thiab kawg pom zoo. Theem peb (lub Xya hli ntuj-lub yim hli ntuj) yuav muaj xws li artist xaiv.

Pej xeem daim duab ntawm lub Heights: Theem ib daim ntawv qhia txog

LUB ROOJ SAB LAJ PEB RECAP

LUB ROOJ SAB LAJ OB RECAP

LUB ROOJ SAB LAJ IB RECAP