Raws li Emily thiab Linda: Dynamic raws li txoj cai pab neeg ntawm tus neeg dawb huv Paul chaw nres nkoj cai

Raws li Emily thiab Linda

Peb nyob nraum pog los ua kom paub koj rau ob tug neeg zoo kawg li ntawm peb pab neeg ntawm tus neeg dawb huv Paul Chaw nres nkoj cai (SPPA). Raws li Emily, peb General Counsel, thiab Linda, peb MN Certified Paralegal. Tsis zoo xwb yog lawv skilled raws li txoj cai professionals, tab sis lawv kuj nqa ib tug txiav txim zoo camaraderie, teamwork, thiab kev lom zem rau lawv ua hauj lwm.

Emily thiab Linda embody tus dab teamwork. Lawv collaborate seamlessly rau ob leeg ywj siab thiab ob leeg tej yaam num, nqa lawv unique foupectives rau saum rooj. Kev sib txuas lus tseem ceeb nyob rau hauv lawv txoj kev koom tes; Lawv nquag hloov sib rau peb tes num kev kawm, solving teeb meem ua ke thiab ua tus txheej txheem enjoyable.

Lawv cov rooj sib tham txhua lub limtiam – tab sis yog feem ntau yuav sib txawv – muab caij nyoog rau lub paj hlwb, uas zoo, thiab qhuas cov kev kawm. Lawv cwj pwm yuav cia tseem ceeb heev raws li txoj cai txiav txim siab rau SPPA thiab tej cov subsidiaries, rov xyuas cov ntaub ntawv thiab sib cog lus, thiab xyuas raws li txoj cai.

Kev Txawj Ntse thiab Kev Loj Hlob

Nyob rau hauv lawv lub sij hawm thaum neeg dawb Huv Paul chaw nres nkoj cai, Emily thiab Linda muaj honed ntau yam kev txawj ntse, xws li updating templates, sib cog lus, thiab xauj tsev, sau ntawv, mloog, researching, thiab teeb meem-solving. Lawv hnub no li qhia siv kuj diverse thiab dynamic; Lawv lossi txuam yuaj rua kev tshawb fawb, sau thiab networking.

Emily prefers pib nws hnub nrog ib daim ntawv tseeb rau-daim ntawv teev, thaum Linda jumps rau nws hnub los ua ntej xyuas nws emails thiab calendar. Lawv cov hauj lwm encompass daim ntawv cog lus tswj, lub rooj sab laj sijhawm, cuag, peb tes num tswj, thiab xauj/ntawv kho mob tracking.

Peb tes num Highlights thiab hauj lwm tsav tsheb

Tej yaam num lawv twb tackled -ob leeg ib lub zuj zus thiab ua ib pab neeg- muaj xws li qub txeeg qub tes muas khoom thiab kaw, dej xauj tsev, sib cog lus nrog pheejyig npaum licas, txoj cai rov xyuas dua, daim ntawv tso cai, ntawv kho mob matters, foob, kev taug plaub ntug, thiab kissheets. Lawv yuav ua li cas lawv thiaj kubsiab? Lawv yog uas tau tsav los ntawm tej zaum rau economic kev loj hlob, txoj hauj lwm creation, thiab tseem ceeb tshaj, qhov tseem ceeb thiab lub hom phiaj ntawm cov neeg dawb huv Paul chaw nres nkoj cai.

Kev Kawm Txog Yam Xeeb Txawm Muaj

Nyob hauv lub forefront ntawm lawv profession, Emily thiab Linda nquag ua hauj lwm rau diverse txug tej yaam num thiab mus koom kev sib tham thiab seminars. Lawv txaus siab ua hauj lwm nrog Excel, embracing tshuab, researching, kos npe rau cov ntaub ntawv, thiab nyob ntawm khiav. Lawv muab qhov tseem ceeb thiab excellent teamwork ua lawv cov lus txawm rewarding.

Emily txoj hauj lwm pathway yog ib zaj dabneeg inspiring zaj dabneeg ambition thiab kev loj hlob. Pib ua ib tug xib fwb qhia ntawv rau nruab nrab thiab qib high school, nws xyoo rau ntau dua. Tom qab tuaj koom txoj cai tsev kawm ntawv thiab siv ob peb xyoos ntawm ib txoj cai ruaj, nws ua haujlwm nyob rau hauv lub tuam txhab raws li txoj cai ntawm lub tuam txhab manufacturing. Pom ib qhib ntawm SPPA, nws muab cov teg num thov raws li nws muaj yav dhau los paub txog SPPA los ntawm nws thawj internship thiab raws li txoj cai ntawm ib txoj cai hauv zos ruaj.

Ntawm qhov tod tes, Linda muaj ib tug tsis pom kev zoo rau nws cov hauj lwm los ntawm cov muaj hnub nyoog 19 xyoos. Tom qab koj tau txais nyiaj nws kawm ntawv nyob rau hauv cov sector raws li txoj cai sector, nws ua haujlwm nyob rau hauv qhov ntiav thiab neeg sector ua ntej pub ntxiv tshaj SPPA.

Lo lus ntawm lub tswvyim

Raws li peb qhwv tuaj, peb xav muab Emily thiab Linda cov lus ntawm wisdom. Emily tswv yim peb "Khaws ib qhib siab," thaum Linda reminds peb tias "Teamwork ua tus npau suav ua hauj lwm." Lawv tswv yim txawm encapsulates lawv ua hauj lwm philosophy thiab tus dab ntawm tswv yim ntawm saint Paul chaw nres nkoj cai.