Tus neeg dawb Paul chaw nres nkoj cai yog nyob rau hauv tus txheej txheem uas thov rau ib EPA Brownfield Cleanup Grant. Yog hais tias muab, nyiaj yuav siv los ntxuav contamination nyob rau ntawm qhov chaw qub Hillcrest Golf course hauv saint Paul. Cheeb tsam no caw los saib xyuas cov ntaub ntawv, mus koom ib lub rooj sib tham pej xeem, thiab/los yog muab feedback nrog cov neeg dawb huv Paul Chaw nres nkoj cai.

Saib EPA Grant Materials

Txhais lus muaj nyob rau ntawm thov

 

Lub rooj sablaj zej zog

Yog koj tu peb lub rooj sab laj pej xeem, nws yuav saib tau hauv qab no.