Garth Brooks & tricia Yearwood yuav ua affordable tsev builds ntawm lub Heights

Xya hnub, tus Heights ua headlines nrog cov xov xwm exciting xov xwm uas ntxaib lub zos Habitat rau tib neeg lub hom phiaj rau 150 lub tsev builds yog xaiv rau lub prestigious 2024 Jimmy & Rosalynn Carter ua hauj lwm peb tes num nrog Garth Brooks thiab Trisha Xyoowood ua tus nqi. Peb tsis tau tos saib lawv muaj nyob rau hauv khw.

Yog xav paub ntxiv txog qhov project no, nyem no.