Tus neeg dawb Paul chaw nres nkoj cai niaj zaus undergoes thov kom tsim nyog (RFQ) txheej txheem solicit vendors pab nrog brownfield tej yaam num uas tau txais nyiaj los ntawm cov EPA. Peb ua feem ntau ntawm qhov chaw ua hauj lwm hauv kev koom tes nrog tej thiab civil engineering npe.

Tam sim no RFQ kaw. Tag nrho cov neeg teb tau raug ceeb toom.

Tus neeg pab tswv yim

Kho tshiab hnub tim 2023

Cov no yog cov neeg pab tswv yim uas tau xaiv nyob rau xyoo 2023 thiab tsim nyog mus ua hauj lwm rau chaw nres nkoj cai tej yaam num uas EPA/tsoom fwv teb chaws cov nyiaj tau txais. Tau xaiv tsis guarantee ua hauj lwm. Nws puas, tsis tas li ntawd, tso cai rau peb ua hauj lwm nrog cov neeg muag khoom rau EPA tej yaam num raws li xav tau.

CIVIL ENGINEERINGTEJ KEV PAB NROGNYIAJ PAB
LHBAETAyres
LoucksbarrStantec
SRFBaywestSEH
WSBBraunStoel Rives LLP
Cov Kev Pab Cuam w/ GZAWSB w/ Landmark Environmental
SEH

Nyem qhov no rau ib daim ntawv teev cov neeg muag khoom xaiv nyob rau xyoo 2016.