Lub nroog ntawm St. Paul thiab cov neeg dawb huv Paul tub ceevxwm ntiav cov neeg dawb huv Paul chaw nres nkoj cai yuav tsum peb tes num ua rau pej xeem kev nyab xeeb kev kawm, Tam sim no tau ua ntawm 600 Lafayette kev (phiaj tiav hnub yog lub caij nplooj zeeg 2017).

Qhov no $18 vam peb tes num yog tau nyiaj los ntawm ib tug $3 vam donation ntawm John Nasseff thiab nws tus poj niam Helene Houle. Qhov ntxiv $15 vam yuav tuaj ntawm lub nroog bonding.

Lub nroog St. Paul yuav muaj lub tsev raws li tiav. Lub innovative tshiab yuav coj tag nrho cov neeg dawb huv Paul tub ceev xwm kawm nyob rau hauv ib lub ru tsev kom muaj chav kawm ntawv, virtual kawm txuj, ib tug neeg phom 12-neeg phom ntau yam thiab tes-rau qhov chaw cia rau txoj kev kawm "ntawm lub neej ceev ntawm lub neej."

Lub chaw yuav muaj npe tom qab lub caij John Rowan, uas yog nrog tub ceev xwm lub tuam tsev rau 32 xyoos, muab rau neeg noj li chief of tub ceev xwm ntawm 1970 rau 1980.