Raws li teb chaws Asmeskas Census cov ntaub ntawv, tsuas 1/3 ntawm manufacturing hauj lwm yog nyob rau ntawm cov poj niam. Cov zauv no loj hlob, tab sis xav tau ze ntawm qhov kis. Ntawm no rov ntawm Minnesota Made, peb qhua tham txog lawv kev nyob rau hauv txoj kev ua lag luam thiab muab tswv yim rau yuav ua li cas kom cov poj niam nyob rau hauv manufacturing.

Mloog iTunes

Mloog ntawm Stitcher

Rov qhua

Deb Loch, master brewer, Urban Growler

Jill Pavlak, nqi taub hau honcho, Urban Growler

Dr. Tracy Wilson, thawj saib kev kawm ua hauj lwm, neeg dawb huv Paul College