Peb tab tom nrhiav lub zos nyuab xa thawj artwork rau pej xeem daim duab murals ntawm lub Heights. Daim ntawv thov yuav qhib rau lub ib hlis ntuj 15, 2024 thiab kaw rau lub ob hlis ntuj 16, 2024. Cov lus qhia ntxiv yuav ntev muab lo.

Nyem qhov no rau daim duab yuav tsum tau.