Tus neeg dawb Paul Chaw nres nkoj cai invites zej zog nug cov lus nug thiab tawm lus txog peb cua ntsawj ntshab daim ntawv thov rau lub 2022 EPA Brownfields Cleanup Grant. Ib tug neeg ua hauj lwm yuav teb koj cov lus tsis pub dhau 1-2 hnub ua hauj lwm.