Tus Economics ntawm tej kev loj hlob coj mus muag

Koom peb rau lub sijhawm los khwv tau peb av ntxiv kev kawm ntawv khab nias ua ntej lub rau hli ntuj sijhawm! Txaus siab rau ib complimentary noj su txais kev pab los ntawm 12 p.m mus rau 1 p.m ua ntej lub rooj sib hais los ntawm kev lag luam ua hauj lwm uas yuav muab lawv yaam puab paub nyob ib ncig ntawm tus economy, tej yam economic tej yam coj mus muag, thiab pej xeem-ntiav koom tes. Yuav kom tau txais cov khab nias, koj yuav tsum kos npe rau ua ntej 1 p.m thiab kos npe tom qab 4 p.m.

Tsis muaj nqi rau tus neeg sau npe | Noj su nrog | RSVP hauv qab no

HNUB TUESDAY, MAY 16, 2023
SIJ HAWM12 P.M MUS RAU 4 P.M.
QHOV CHAWUrban Growler

Featured Speakers

Txheej Txheem

Economic Mob Economic

 • Economic kev loj hlob economic
 • Lub regional tej yam
 • Neeg ua zog Dynamics
 • Inflation

Tus Economics ntawm public-Private Partnerships

 • Defining thiab Taw Qhia Txog Cov Txuj Ci
 • Logistics rau success
 • Rooj plaub no: Pej xeem lub koom haum foupective
 • Rooj plaub no txoj kev tshawb no: Private Entity Perspective

Articulating tus nqi ntawm tej qub txeeg qub tes tiag

 • To taub koj lub zos Economy
 • Txiav txim seb tus Nqi Economic ntawm Redevelopment tej yaam num
 • Txiav txim txog tus Nqi Economic tus nqi ntawm rehabilitation tej yaam num
 • Xav txog pej xeem zoo

Ntxiv kev kawm ntawv RSVP

Npe
Kaum ib hlis 8: HLOOV SIAB REDEVELOPMENT
HLIS NTUJ NQEG 7: HLOOV MUS TRENDS HAUV LUB INDUSTRIAL SECTOR