DEED FUNDS muab

Minnesota Department of Employment and Economic Development (DEED) tso cov nqe lus nram qab no ua ntej lawm hnub no:

St. Paul Chaw nres nkoj cai – United zos nyob Midway thaiv B kev loj hlob peb tes num

Tus St. Paul chaw nres nkoj cai yog muab $635,089 nyob rau hauv cov nyiaj pab rau no 2.1-evkawj qhov chaw uas muaj petroleum thiab lwm contaminants. Dabneeg siv ua ib feem ntawm ib streetcar siv thiab maintenance chaw, qhov chaw no yuav tau redeveloped rau hauv ob thaj towers nrog 234 chav tsev thiab 15,000 sq. ft. ntawm khw muag khoom, thiab lub tsev coj mus muag nrog 19,000 sq. ft.

Peb tes num yog ntseg los tsim 151 hauj lwm tshiab, khaws 78 hauj lwm, thiab nce cov nyiaj ua se tau puag los ntawm $1,811,199. Matching nqi yuav tau them los ntawm tus tsim tawm thiab lwm qhov chaw.

Kawm ntxiv txog teb chaws As Mes Lis Kas ntawm Midway thaiv B

Kawm ntxiv txog qhov chaw nres nkoj cai lub luag hauj lwm