Tej yam zoo tuaj Upstream

Dab tsi yog los txog dej? Peb tham txog qhov tseem ceeb ntawm dej shipping thiab tau Minnesota grains downstream rau lub Gulf of Mexico thiab tshaj ntawd, tab sis dab tsi txog cov khoom uas [...]