Vim li cas dej Shipping Matters

Ntawm tus neeg dawb Huv Paul chaw nres nkoj cai, peb txhawb dej shipping vim hais tias nws tseem ceeb heev rau qhov zoo ntawm peb lub regional economy. Minnesota teb cia siab rau tus dej Mississippi river muag lawv cov khoom [...]